Publications

2023

 • Korczak J., Pawełoszek I., Pondel M.(2023) Generatywne modele sztucznej inteligencji w zarządzaniu, Przegląd Organizacji ( w druku)
 • Korczak J. Pawełoszek I.,Generative AI in Management – Today and Tomorrow, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, ( w druku)

2022

 • Korczak J., Pawełoszek I.  (2022) Constructive Approach to Students’ Error Processing in E-learning Courses, [in] eds. V.Uskov, R.Howlett, L.Jain, Smart Education and e-Learning 2022 – Proc. of the 9th International Conference on Smart Education and e-Learning (KES-SEEL-22), Springer, vol. 305, 2022, pp.160-169, DOI: 10.1007/978-981-19-3112-3_15
 • Korczak J., Pawęska M. (2022). Online Master in International Logistics: Methodology, Design and Implementation. [in] Proc. of the 14th International Conference on Computer Supported Education – vol. 1: CSEDU, ISBN 978-989-758-562-3, pp. 427-435, DOI: 10.5220/0011107200003182

2021

 • Korczak J. et al., 2021, Analysis of Pollutant Emissions on City Arteries—Aspects of Transport Management, MDPI Energies, vol. 14, issue 11, https://doi.org/10.3390/en14113007
 • Korczak J. (2021) Czy ZARMO pomaga w tworzeniu muzyki? [in] NTIExpress Biuletyn, 4(65) Grudzień, 2021, s. 21-22, http://sartosfera.pl/ntie/pliki/biuletyn/ntie_biuletyn_065.pdf

2020

 • Korczak J., Pondel M., Sroka W., (2020) Discovery of Customer Communities – Evaluation Aspects, [in] Information Technology for Management: Current Research and Future Directions, ed. E. Ziemba, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer, 380, pp. 177-191, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-43353-6_10

2019

 • Korczak J., Pondel M., Sroka W. (2019) Hybrydowe podejście do analizy i segmentacji społeczności klientów, VII Konf. Nauk Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości, [in] Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
 • Korczak J., Pondel M., Sroka W. (2019) An Approach to Customer Community Discovery, [in] Proc. of Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2019, Conf.on Information Systems Management, Annals of Comp.Sc. and Information Systems, vol.18, eds. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, pp.663-683, DOI:dx.doi.org.10.15439.2019F308
 • Korczak J., Pondel M. (2019) Kolektywna klasteryzacja danych marketingowych – System rekomendacji UPSAILY, [in] Przegląd Organizacji, nr 1/2019, pp. 42-52, doi:10.33141.
 • Pondel M., Korczak J., (2019) Recommendations Based on Collective Intelligence – Case of Customer Segmentation, [in] Information Technology for Management: Emerging Research and applications, ed. E. Ziemba, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer, 346, pp. 73-92, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15154-6_5.

2018

 • Korczak J., Dudycz H., Nita B., Oleksyk P.(2018) Semantic Approach to Financial Knowledge Specification Case of Emergency Policy Workflow, [in] Lecture Notes in Business Information Processing, 311, ed. Ziemba, Springer, pp.24-40, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15154-6_5.
 • Korczak J., Pondel M. (2018) Rekomendacja marketingowa z wykorzystaniem segmentacji klientów [in] Proc. Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczość.
 • Pawełoszek I., Korczak J., (2018) Merging of Ontologies – Conceptual Design Issues [in] ACM Digital Library, ICIME 2018 Proc. of Internat. Conf. on Information Management and Engineering, London, pp.59-63, http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3285987.
 • Korczak J., Hernes M. (2018) Performance evaluation of trading strategies in multi-agent systems – Case of A-Trader, [in] Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2018, Conf.on Knowledge Acquisition and Management, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, pp. 839-844 (https://ieeexplore.ieee.org/document/8511240).
 • Pondel M., Korczak J. (2018) Collective clustering of marketing data – Recommendation system Upsaily, [in] Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2018, Conf.on Information Systems Management, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, pp.801-810 (https://ieeexplore.ieee.org/document/8511166).
 • Pondel M., Korczak J. (2018) Wybrane algorytmy machine learning w marketingu, [in] Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 526, eds. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, ISSN1899-3192, pp. 23-38.
 • Nita B., Oleksyk P., Korczak J., Dudycz H.(2018) Prospective Financial Assessment Based on Real Options in Small and Medium-Sized Company, [in] Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2018, Conf.on Information Systems Management, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, pp.789-793, (https://ieeexplore.ieee.org/document/8511175).

2017

 • Korczak J., Hernes M., Bac M. (2017) Collective Intelligence Supporting Trading Decisions on FOREX Market, [in] Nguyen N., Papadopoulos G., Jędrzejowicz P., Trawiński B., Vossen G. (eds) Computational Collective Intelligence. ICCCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10448, Springer, pp. 113-122.
 • Nita B., Korczak J., Dudycz H., Oleksyk P., Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, No 92/2017, pp.85-97.
 • Korczak J., Dudycz H., Nita B., Oleksyk P. (2016), Towards Process-Oriented Ontology for Financial Analysis, [in] Proc. of Information Systems in Management, Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2017 – ISM, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, ACSIS, Vol.11, Prague, pp. 981-987.
 • Dudycz H., Korczak J., Nita B., Oleksyk P.(2017) Design of financial assessment scenarios of Small and Medium Enterprises, IFLA, Wrocław.
 • Korczak J., Hernes M. (2017), Deep Learning for Financial Time Series Forecasting in A-Trader System, [in] Proc. of Advanced Information Technologies for Management, Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2017 – AITM, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, ACSIS, Vol.11, Prague, pp. 905-912.
 • Pondel M., Korczak J. (2017), A View on the Methodology of Analysis and Exploration of Marketing Data, [in] Proc. of Advanced Information Technologies for Management, Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2017 – KAM, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, ACSIS, Vol.11, Prague, pp. 1135-1143.
 • Pawełoszek I., Korczak J. (2017), From Data Exploration to Semantic Model of Customer, [in] Proc. of Intelligent Systems Conf., London, pp.382-388,doi: 10.1109/IntelliSys.2017.8324322.
 • Kaźmierczak A., Korczak J. (2017), Discovery of Analytical Thinking Patterns of Managers using Eye Tracking, Proc. of Intelligent Systems Conf., London, (in press).
 • Korczak J., Pondel M. (2017), Metodyczne podejście do analizy i eksploracji danych marketingowych, [w] Proc. Kongres Informatyki Ekonomicznej, Poznań (in press).
 • Pondel M., Korczak J. (2017), A view on the methodology of analysis and exploration of marketing data. [in] Proc. of Knowledge Acquisition in Management, Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2017 – KAM, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, ACSIS, Vol.11, Prague, pp.1135-1143
 • Pondel M., Korczak J. (2017), Eksploracja danych transakcyjnych sklepu internetowego, [in] Proc. Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, pp.132-145.

2016

 • Pawełoszek I., Korczak J. (2016), An Approach to Discovery of Customer Profiles, [in] Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems, Proc. of CONFENIS 2016, eds. A.M. Tjoa, L.D. Xu, M. Raffai, N.M. Novak, Lecture Notes on Business Information Processing, vol.268, Berlin, Springer, pp.88-99.
 • Korczak J., Dudycz H., Nita B., Oleksyk P., Kaźmierczak A. (2016), Attempt to extend knowledge of Decision Support Systems for small and medium-sized enterprises, [in] Proc. of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2016, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, PTI-IEEE, Gdańsk, pp. 1263-1271.
 • Korczak J., Hernes M., Bac M. (2016), Fundamental Analysis in the Multi-agent Trading System, [in] Proc. of Advanced Information Technologies for Management, Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2016, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, PTI-IEEE, Gdańsk, pp. 1169-1174.
 • Korczak J., Kaźmierczak A. (2016), Poszukiwanie wzorców analitycznego myślenia menedżera z wykorzystaniem eye trackingu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, pp. 44-53.
 • Pasieczna A., Korczak J. (2016), Classification Algorithms in Sleep Detection – A Comparative Study, [in] Proc. of Internat. Symp. Advances in Artificial Intelligence and Applications, Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’2016, eds. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, PTI-IEEE, Gdańsk, pp. 113-120.

2015

 • Korczak J., Hernes M., M. Bac, Fuzzy logic in the multi-agent financial decision support system,13th Conf. on Advanced Information Technologies for Management, [in] Proc of the 2015 FedCSIS’2015, PTI-IEEE, Łódź, 2015, pp. 1377-1386, http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30528-8#page-1
 • Nita B. Korczak J., Dudycz H., Oleksyk P., Kaźmierczak A. W kierunku inteligentnych systemów analizy finansowej w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych, 2015, nr 85, s. 79-101.
 • Dudycz H., Korczak J., Conceptual Design of Financial Ontology, [in] 10th Conference on Information Systems Management, [in] Proc of the 2015 FedCSIS’2015, PTI-IEEE, Łódź, 2015, pp. 1515-1521, http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30528-8#page-1
 • Korczak J., Heppner I., Ontology of Data Mining in the Intelligent Dashboard for Managers, Kongres Informatyki Ekonomicznej, [in] Studia Ekonomiczne. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’ 2015, eds. J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice, 2015.
 • Korczak J., Dudycz H., Nita B., Oleksyk P., Kaźmierczak A., Próba rozszerzenia wiedzy w systemach wspomagania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach, Kongres Informatyki Ekonomicznej, [in] Studia Ekonomiczne. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’ 2015, eds. J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice, 2015.
 • Korczak J., Heppner I., Wspomaganie menedżera w procesie eksploracji danych – system INKOM, [in] III Konf. Nauk. Wiedza i technologie informacyjne w kreowniu przedsiębiorczości, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015.
 • Karaban B., Korczak J., Eksploracja online procesów biznesowych, [in] III Konf. Nauk. Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015.

2014

2013

2012

 • Korczak J., Drelczuk K., Quality of Forecasting based on Compressed High Frequency Time Series, Lecture Notes in Computer Science, 6411, Springer, 2012, pp. 67-74.
 • Korczak J., Visual Exploration of Functional MRI Data, [in] Data Mining Applications in Engineering and Medicine, ed. Karahoca, INTECH Rijeka 2012, pp.249-364.
 • Korczak J., Bac M., Drelczuk K., Fafuła A., A-Trader – Consulting Agent Platform for Stock Exchange Gamblers, eds. M.Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Proc. of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012. Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, 2012, pp.963-968
 • Korczak J, Bac M., Drelczuk K., Fafuła A., Multi-agent system for stock traders, [in] Business Informatics no 3 (25), Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012, pp. 97-108.
 • Dyczkowski M., Korczak J., Wdrożenie pakietu TETA Constellation w firmie handlowo-dystrybucyjnej sektora MSP na przykładzie ZINO Ss. z o.o. [in] Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, red. J. Kisielnicki, M. Pańkowska, H. Sroka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 91-111.
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Intelligent Dashboard for SME Managers. Architecture and functions, [in] Proc. of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, eds., Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2012, pp. 1003–1007.
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Intelligent decision support for SME managers – project InKoM, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Business Informatics (Informatyka ekonomiczna), 2012, nr 3(25), s. 84-96.
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Inteligentny kokpit dla menedżerów – koncepcja systemu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, nr 113, s.27-37.
 • Informatyka ekonomiczna, Business Informatics nr 22, red. J. Korczak. H. Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław 2011 (384 strony).

2011

 • Korczak J., Mach M., Nowicki A., Owoc M., Design of „Business Informatics” study program – Model, curriculum and perspectives, [in] Proc. Informing Science & IT Education, InSITE, vol. 11, eds. Cohen E., B. Boyce, Nowy Sad, 2011, pp. 295-304.
 • Korczak J., Skrzypczak P., FP-Growth in Discovery of Customer Patterns, [in] Data-Driven Process Discovery and Analysis, eds. K. Aberer, E. Damiani, T. Dillon, Springer, 2011, pp.61-70, 2011, https://doi.org/10.28945/1460
 • Korczak J., Fafuła A., A method to discover trend reversal patents using behavioral data {w] Proc. 4th Euro Symposium on Systems Analysis and Design, Sopot 2011
 • Korczak J., Algorytm FP-Growth w wyszukiwaniu wzorców zakupów klientów, [in] Konferencja Naukowa Drogi dochodzenia do Społeczeństwa Informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Gdańsk – Sztokholm, 2011
 • Michalak K., Korczak J., Graph Mining Approach to Suspicious Transaction Detection, [in] Proc. of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2011, Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. eds., pp. 69-75.
 • Michalak K., Korczak J., Evolutionary Graph Mining in Suspicious Transaction Detection, [w] Advanced Information Technologies for Management, Research Papers no 206. Publishing House of Wroclaw University of Economics, s. 120-129, Wroclaw 2011.
 • Dudycz H., Korczak J., Próba oceny użyteczności wizualizacji informacji w sieciach semantycznych – studium przypadku [in] Systemy wspomagania organizacji SWO’2011, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Korczak J., Pawęska M., Logistyka i nowe technologie informacyjne – projekt LOGICAL Biuletyn NTIE 2(43) 2011, s.12-13.
 • Advanced Information Technologies for Management – AITM 2011. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski (red.), Research Papers no 205. Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2011 (objętość 291 stron).
 • Advanced Information Technologies for Management – AITM 2011. Intelligent Technologies and Applications, J. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski (red.), Research Papers no 206. Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2011 (objętość 223 stron).
 • Informatyka ekonomiczna, red. J. KorczakJ. H. Dudycz H., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław 2011.

2010

 • Korczak J., Drelczuk K., Bezstratna kompresja falkowa szeregów czasowych, [w] Korczak J. Chomiak I., Sroka H. (red), Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 278-293, Wrocław 2010.
 • Korczak J. (red), Data Mining and Business Intelligence, Res. Papers of Wroclaw Univ. of Economics, no 16, 2010.
 • Korczak J., Drelczuk K., Effect of wavelet compression of high frequency time series on the quality of information and prediction, [w:] Data Mining and Business Intelligence, Res. Papers of Wroclaw Univ. of Economics, no 16, 2010, s.99-113.
 • Korczak J., Quirin A., GramGen: A genetic programming system based on context free grammar, [w] Data Mining and Business Intelligence, Res. Papers of Wroclaw Univ. of Economics, no 16, 2010, s. 128-147.
 • Korczak J., Iżykowski M., Approach to clustering of intraday stock quotations, [in] Proc. KAM’2010, 2010.
 • Korczak J., Stawiam na młodych – to klucz do sukcesu zespołu naukowego [w] Korczak J. Chomiak I., Sroka H red., Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 94-98, Wrocław 2010
 • Advanced Information Technologies for Management – AITM 2010. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski red., Research Papers no 147. Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2010 (objętość 310 stron).

2009

 • Korczak J., Dudycz H., Approach to Visualisation of Financial Information using Topic Maps, [in] Proc. ICIM’2009, B. F. Kubiak, A. Korowicki (eds.) Gdansk University Press, 2009, s.86-97.
 • Korczak J., Oleszkiewicz B.: Modeling of Data Warehouse Dimensions for AML Systems. [in] Advanced Information Technologies for Management AITM 2009. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, eds. Wroclaw University of Economics Research Papers no 85, Wroclaw 2009, s. 146-159.
 • Korczak J., Marchelski W., Oleszkiewicz B.: Wybrane problemy technologiczne hurtowni danych i OLAP w wykrywaniu operacji prania pieniędzy. Studium praktyczne, [w:] Informatyka ekonomiczna. Aspekty informatyzacji organizacji, red. A. Nowicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, PN 13, s. 147-158.
 • Korczak J., Oleszkiewicz B., Data Warehause Structures for AML Applications, CEE-Symposium on Business Informatics in Central and Eastern Europe, University of Vienna, 2009.
 • Dudycz H., Korczak J.: Wizualna eksploracja danych finansowych za pomocą mapy pojęć, [in] Systemy wspomagania organizacji SWO’2009, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, tom 2, s. 253 – 263.
 • Korczak J., Tabakow M., Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmian otępieniowych w mózgu. [in] Konferencja Naukowa „ Technologie informacyjne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2009.
 • Korczak J., Drelczuk K. Fafuła A., Experimental software platforms for online stock trading expertise, [w} Proc. of Conf. on European Integration in the Fields of Research – Economic Impact, Wrocław, 2009.
 • Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009. red. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski. Research Papers no 85. Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2009 (objętość 224 s.).

2008

 • Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. J. Korczak, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Korczak J., Merchelski W., Oleszkiewicz B., A New Technogical Approach to Money Laundering Discovery using Analytical SQL server, [in] Advanced Information Technologies for Management – AITM 2008, J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski (eds.) Research Papers no 35, Wroclaw University of Economics, 2008, s. 80-104.
 • Brown K., Korczak J., Schmied H., Faster projects and processes through engineered and controlled communication, [in] Advanced Information Technologies for Management – AITM 2007. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, eds. Research Papers no 8 (1208), Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2008, s. 9-29.
 • Korczak J., Weichbrodt S., Technologie przechowywania i przetwarzania danych. [in] Informatyka ekonomiczna. Cześć I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne. red. J. Korczak, M. Dyczkowski . Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s.233-267.
 • Korczak J., Chrobak S., Automatyczna identyfikacja i lokalizacja obiektów. [in] Informatyka ekonomiczna, Cześć I. Propedeutyka informatyki. Technologie Informacyjne. red. J. Korczak, M. Dyczkowski . Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 201-211.
 • Advanced Information Technologies for Management – AITM 2008. red. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, red.. Research Papers no 35, Wroclaw 2008, (185 stron).
 • Advanced Information Technologies for Management – AITM 2007, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, red. , Wroclaw University of Economics Research Papers, 2008, no. 8 (1208), (127 stron).

2007

 • Korczak J., Financial Data Mining using Evolutionary Approach, [in] Proc. Knowledge Acquisition and Management, (KAM’2007), Wrocław University of Economics, 2007.
 • Korczak J., Interactive Mining of Functional MRI Data, [w] Proc. Internat. Conf. on Signal-Image Technology and Internet-based Systems, (SITIS’2007), Shanghai, 2007, s. 252-260.
 • Derivaux S., Wemmert C., Lefevre S., Korczak J., On Machine Learning in Watershed Segmentation, [w] IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, s. 187-192, 2007.
 • Derivaux S., Wemmert C., Lefevre S., Korczak J., Segmentation par ligne de partage des eaux basées sur des connaissances texturales. [in] Colloque GRETSI sur le Traitement du Signal et des Images, Troyes, 2007.
 • Derivaux S., Lefevre S., Wemmert C., Korczak J., Paramétrisation de méthodes de segmentation par utilisation de connaissances et approche génétique. [w] Atelier Extraction de Connaissance à partir d’Images (ECOI), Journées Francophones Extraction et Gestion des Connaissances (EGC), Namur, 2007.

2006

 • Korczak J., Discovering of Classification Rules from Hyperspectral Images, [in] Genetic and Evolutionary Computation in Image Processing and Computer Vision, Springer-Verlag, LNCS, s. 2936 – 2946.
 • Korczak J., Zastosowanie technologii inteligentnych agentów w analizie danych finansowych, [in] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E.Niedzielska, H.Dudycz, M.Dyczkowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu , PN nr 1134, Wrocław 2006, s. 350-359.
 • Korczak J., Lipinski S., Technology of Intelligent Agents used in Financial Data Analysis, Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, NTIZ’2006, s. 350-359, 2006.
 • Derivaux S., Lefevre S., Wemmert C., Korczak J., Apport d’une classification non supervisée floue à la segmentation par ligne de partage des eaux, [in] Colloque Internat. de Géomatique et d’Analyse Spatiale (SAGEO), Strasbourg, 2006, s.25-33.
 • Quirin A., Korczak J., The Consensual Measure, [in] Colloque Internat. de Géomatique et d’Analyse Spatiale (SAGEO), Strasbourg, 2006, s.1-11.
 • Derivaux S., Lefevre S., Wemmert C., Korczak J., Watershed Segmentation of Remotely Sensed Images based on Sypervised Fuzzy Pixel Classification, [in] IEEE Internat. Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Denver, 2006, s.3712-3715.
 • Korczak J., Bertaux A., Extension de l’algorithme CURE aux fouilles de données volumineuses, Revue de Nouvelles Technologies de l’Information, [in] Extraction et Gestion de Connaissances, EGC’2006, Cépaduès, s.547-548, 2006.
 • Korczak J., Bertaux A., Fouille de données médicales l’algorithme CURE, [w] Proc. EGC’2006, Lille, 2006.
 • Derivaux S., Lefèvre S., Wemmert C., Korczak J., Watershed Segmentation of Remotely Sensed Images based on a Supervised Fuzzy Pixel Classification, [in] Proc. IGARSS’2006, Strasbourg, 2006.
 • Korczak J., Quirin A., Discovering of Classification Rules from Hyperspectral Images.[in] Genetic and Evolutionary Computation in Image Processing and Computer Vision. Sringer-Verlag, LNCS.2006, s.29-36.
 • Korczak J. Desing of Stock Trading System based on Intelligent Agents. [in] Proc. KAM’2006, Wrocław 2006.

2005

 • Korczak, J., Scheiber, C., Hommet, J., Lachiche N., Exploration visuelle d’images IRMf basée sur des Gaz Neuronaux Croissants, Atelier sur la fouille de données complexes, [in] Proc. EGC’2005, Paris 2005.
 • Lipinski, S., Korczak, J., Dependency Mining in Large Sets of Stock Market Trading Rules, [w] Proc. of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2005, H. Kwaśnicka, M. Paprzycki (eds), IEEE, 2005.
 • Lipinski S., Korczak J., Early Warning in On-line Stock Trading Systems, [in] Proc. of Internat. on Intelligent Systems Design and Applications, Wroclaw, 2005, s.538-543.
 • Blansché, B., Gançarski S. et Korczak J., Representative Individuals Initialisation in Cooperative Coevolution. [w] Proc. of the 2nd Indian International Conference on Artificial Intelligence, Pune, Indie, 2005
 • Blansché A., Gançarski S., Korczak J., Algorithms for Feature Weighting: Evolution vs. Coevolution and Darwin vs. Lamarck [in] Proc. of the 4th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Monterrey, LNCS vol. 36789, s. 682-691, 2005
 • Yeung W.S., Tajudin A., K., Korczak J., A Method of Detecting Early Warning in Project Management using Classification Approach, [in] Proc. of Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, 2005.
 • Lachiche N., Hommet J., Korczak J., Braud A., Neuronal Clustering of Brain fMRI Images, [w] Proc. of Internat. Conf. PReMI’05, 2005. Blansché A., S. Gançarski et J.J. Korczak, Algorithms for feature weighting : Evolution vs. Coevolution and Darwin vs. Lamarck [in] Proc. of the 4th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Monterrey, Meksyk, LNCS vol. 36789, s. 682-691, 2005.
 • Blansché A., S. Gançarski et J.J. Korczak, A coevolutionary approach for clustering with feature weighting. Application to image analysis. [w] Proc. of the 7th European Workshop on Evolutionary Computation in Image Analysis and Signal Processing in EvoWorkshops2005 (Poster Session), LNCS 3449, Lausanne, 2005.
 • Quirin A., Korczak J., Representation of Genetic Individuals for Unmixing Multispectral Data, [in] 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2005), Edinburgh, 2005.
 • Quirin A., Korczak J., Butz M. V., Goldberg D. E., Analysis and Evaluation of Learning Classifier Systems applied to Hyperspectral Image Classification, [in] Proc.of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2005), Wroclaw, 2005, s.280-285.
 • Yeung W.S., Tajudin A., K., Korczak J., A Method of Detecting Early Warning in Project Management using Classification Approach, [in] Proc. of Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, 2005.
 • Lachiche N., Hommet J., Korczak J., Braud A., Neuronal Clustering of Brain fMRI Images, [in] Proc. of Internat. PReMI’05, 2005.
 • Blansché, B., Gançarski S. et Korczak J., Representative individuals initialisation in cooperative coevolution. [w] Proc. of the 2nd Indian International Conference on Artificial Intelligence, Pune, Indie, 2005
 • Blansché A., S. Gançarski S., Korczak J., MACLAW : A modular approach for clustering with feature attributes weighting, Pattern Recognition Letters (Special Issue on Evolutionary
 • Computer Vision and Image Understanding), 2005.
 • Korczak, J., Scheiber, C., Hommet, J., Lachiche N., Fouille interactive en temps réel de séquences d’images IRMf, Numéro Spécial RNTI, 2005.
 • Blansché A., Gançarski S., Korczak J., A Coevolutionary Approach for Clustering with Feature Weighting. Application to Image Analysis. [in] Proc. of the 7th European Workshop on Evolutionary Computation in Image Analysis and Signal Processing in EvoWorkshops 2005 (Poster Session), LNCS 3449, Lausanne, 2005.
 • Quirin A., Korczak J., Representation of Genetic Individuals for Unmixing Multispectral Data, [w] 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2005), Edinburgh, 2005.
 • Quirin A., Korczak J., Butz M. V., Goldberg D. E., Analysis and Evaluation of Learning Classifier Systems applied to Hyperspectral Image Classification, [w] Proc.of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2005), Wroclaw, 2005, s.280-285.
 • Korczak J., Quirin A., Discovering of Classification Rules from Hyperspectral Images, sélectionné pour le volume 2936 de la série LNCS (Springer-Verlag), Genetic and Evolutionary Computation in Image Processing and Computer Vision, 2005.

2004

 • Blansché A., Gancarski S., Korczak J., Algorithme de pondération d’attributs pour une classification non supervisée, [w] SFC, Bordeaux, 2004.
 • Lipinski S., Korczak J., Performance Measures in an Evolutionary Stock Trading Expert System, [w] Proc. of the International Conference on Computational Science, ICCS 2004, M. Bubak, G. van Albada, S. Sloot, J. Dongarra, red., Lecture Notes in Computer Science, vol. 3039, Springer, 2004, s.835-842.
 • Korczak J., Lipinski S., Performance Measures in an Evolutionary Stock Trading System, [w] Proc. ICCS’2004, Krakow, 2004.
 • Korczak J., Lipinski S., Evolutionary Building of Stock Trading Experts in a Real-Time System, [w] Proc. of the 2004 Congress on Evolutionary Computation, CEC 2004, Portland, 2004, s.940-947.

2003

 • Korczak, J., Quirin A., Evolutionary Mining for Image Classification Rules, [w] Artificial Evolution, Lecture Notes in Computer Science, S. Liardet et al. (eds.), Vol. 2936, s. 153-165, 2003.
 • Korczak J., Lipinski S., Evolutionary Building of Stock Trading Experts in Real-time Systems, [w] Proc. CEC’2003, Canberra, 2003.
 • Korczak J. Quirin, A. Evolutionary Mining for Image Classification Rules, [w] Proc. 6th International Conference on Artificial Evolution (EA’2003), 2003, Marseille.
 • Korczak J., Lipinski S., Shortening of Evolutionary Agent Learning using Sequential Pattern Methods, [w] Proc. AAMAS, Aberystwyth, s.115-119, 2003.
 • Sandel O., Korczak J., Adaptative Interface: an approach to improve personal communication. The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, USA, 6 s., 2003.
 • Korczak J., Quirin A., Evolutionary Approach to Discovery of Classification Rules from Remote Sensing Images, 5th European Workshop on Evolutionary Computation in Image Analysis and Signal Processing (EvoIASP2003), Essex, s. 388-398, 2003.
 • Korczak J., Quirin A., Découverte de règles de classification par approche évolutive : application aux images de télédétection, Journ. francophones d’Extraction de Connaissances, Lyon, 2003.
 • Sandel O., Korczak J., An Adaptative Interface to Improve Personal Communication within Messaging Applications, [w] Proc. IASTED, Benalmadena, Hiszpania, 2003.
 • Blindauer E., Korczak J., A New Method of Multilayer Perceptron Encoding, [w] Proc. Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2003, Chicago, 2003.
 • Blindauer E., Korczak J., Genetics Operators as Linear Combinations of Functions in Evolving Neural Networks. [w] Proc. ICANN 2003 International Conference, Lecture Notes in Computer Science , Istanbul, 2003.

2002

 • Korczak, J., Lipinski, S., Roger, S., Evolution Strategy in Portfolio Optimization, [w] Artificial Evolution, Lecture Notes in Computer Science, S. Collet et al. (eds), Vol. 2310, s. 156-167, 2002.
 • Poh N., Korczak J, Automatic Authentication using Hybrid Biometric System, [w] Biometrics Solutions for Authentication in e-World, Kluwer Academic Publishers, D. Zhang (ed.), 2002
 • Korczak J., Roger S., Stock Timing using Genetic Algorithms, [w] Journal of Stochastic Models in Business and Industry, 18, s.121-134, 2002.
 • Korczak J., Lipinski S., Design of Stock Trading System Based on Intelligent Agents, [w] Internat. ACS’2002, s. 177-186, Międzyzdroje, 2002.
 • Korczak J., Lipinski S., Inteligentni agenci: teoria, metody i zastosowania, (wykład zaproszony), [w] Ogólnopolska Konf. Zastosowań Rozwiązań Informatycznych w Instytucjach Finasowych, Prace Naukowe AE, 954, s. 299-312, red. A. Gospodarowicz, Wrocław, 2002
 • Poh N., Korczak J., A Multi-sample Multrisource Model for Biometric Authentication, [w] IEEE Internat. Workshop on Neural Networks for Signal Processing, NNSP’2002, s. 375-384, 2002.
 • Korczak J., Blindauer E., An Approach to Encode Multilayer Perceptrons, [w] Proc. Conf. on Artif. Neural Networks (ICANN 2002), Madryt, 2002.
 • Poh N., Korczak J., Classification of Biometric Features using Winnow-based Algorithm, [w] Proc. Biometric Authentication Workshop, Copenhagen, 2002.

2001

2000

1999

 • Wemmert C., Gancarski S., Korczak J., Un Unsupervised Collaborative Learning Method to Refine Classification Hierarchies, [w] Proc. of the 11th IEEE Internat. on Tools with Artif. Intelligence, s. 263-270, Chicago, 1999.
 • Fruh G., Korczak J., Vandervalle H., Determination of Physiological Parameters Determining the Runing Performance by Using a Genetic Algorithm, [w] 2nd Internat. Computer Science in Sport, Wiedeń, 1999.
 • Reininger S., Iksal S., Caminada A., Korczak J., Multi-stage Optimization for Mobile Radio Network Planning, [w] Proc. of IEEE Vehicular Technology Conf., 1999.
 • Wemmert C., Gancarski S., Korczak J., Un système de classification hybride et son application à la télédétection, [w] Actes des septièmes rencontres de la Société Francophone de Classification, s. 273-280, Nancy, 1999.
 • Korczak J., Approche génétique pour découvrir un modèle de marché boursier, [w] Actes de la Conf. d’Apprentissage CAP’99, s. 9-16, Palaisau, 1999.
 • Wemmert C., Gancarski S., Korczak J., Un système de raffinement non-suspervisé d’un ensemble de hiérarchies de classes, [w] Actes de la Conf. d’Apprentissage CAP’99, s. 153-160, Palaisau, 1999.
 • Korczak J., Evolution-based Stock Trader, (conf. invité), [w] Proc. „Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości”, (ed. A. Gospodarowicz), Prace Naukowe AE nr 828, s.203-215, Wrocław, 1999.
 • Novak J.-S., Korczak J., Recursive Unsupervised Neural Network Approach to extract concepts from Remote Sensing Images, [w] Proc. of SPIE, Image and Signal Processing for Remote Sensing IV, s.312- 319, Barcelona, 1999.
 • Fruh G., Korczak J., Vandervalle H., Determination of physiological Parameters Determining the Runing Performance by Using a Genetic Algorithm, [w] Proc. 2nd Internat. Computer Science in Sport, Vienna, 1999.
 • Louis N., Korczak J., Synthesis of Conceptual Hierarchies Applied to Remote Sensing, [w] Proc. of SPIE, Image and Signal Processing for Remote Sensing IV, s. 397-406, Barcelone, 1999.

1998

 • Louis N.; Korczak J.,. Synthesis of conceptual hierarchies applied to remote sensing images, [w] Proc. of the SPIE, Volume 3500, s. 397-406, 1998.

1997

 • Korczak J., Jajuga K., Novak J.S., Dizdarevic E., Ritter S., Genetic Evolution of Neural Network Models for Financial Market Forecasting, [w] Nonlinear Financial Forecasting, Proc. of the first INFFC, ed. Caldwell, Finance and Technology, 1997, s. 139-152.
 • Korczak J., Rymarczyk M., Optymalizacja genetyczna sieci neuronowych, Zastosowania Badan Operacyjnych, T. Trzaskalik red., Instytut Ekonometrii i Statystyki, Zakład Badan Operacyjnych, Łódź, s. 349-358, 1997.
 • Tajine M., Elizondo D., E. Fiesler, Korczak J., The Recursive Deterministic Perceptron Neural Network, [w] Proc. The International Conf. on Neural Networks, ICNN’97, Texas, 1997.
 • Korczak J., Dizdarevic E., Genetic Search for Optimal Neural Networks, Summer School on Neural Network Application to Signal Processing, (wykład zaproszony), Kule, 1997.
 • Korczak J., Evolution-based Model of Stock Trading, Internat. on Human-Computer Interaction, (wykład zaproszony), Sopot, s. 425-438, 1997.
 • Beaugé L., Ketterlin A., Korczak J., Tajudin K., Ruslan R., A Combination of a Symbolic and a Neural Classifier Applied to Remote Sensing Images – Case of study Penang Island, [w] Proc. of the 18th Asian Conference on Remote Sensing, ACRS’97, s. I.1.1-I.1.6, Kuala Lumpur, 1997.
 • Tajine M., Elizondo D., E. Fiesler, Korczak J., Adapting the 2-class Recursive Deterministic Perceptron Neural Network to m-class, [w] Proc. of the International Conf. on Neural Networks, ICNN’97, Texas, vol. 3, s. 1542-1546, 1997.
 • Tajine M., Elizondo D., Fiesler E., Korczak J., The Class of Linear Separability Method, [w] Proc. European Symp. on Artificial Neural Networks, ESANN’97, s. 219-224, Bruges 1997.

1998

 • Louis N.; Korczak J.,. Synthesis of conceptual hierarchies applied to remote sensing images, [w] Proc. of the SPIE, Volume 3500, s. 397-406, 1998.

1997

 • Korczak J., Jajuga K., Novak J.S., Dizdarevic E., Ritter S., Genetic Evolution of Neural Network Models for Financial Market Forecasting, [w] Nonlinear Financial Forecasting, Proc. of the first INFFC, ed. Caldwell, Finance and Technology, 1997, s. 139-152.
 • Korczak J., Rymarczyk M., Optymalizacja genetyczna sieci neuronowych, Zastosowania Badan Operacyjnych, T. Trzaskalik red., Instytut Ekonometrii i Statystyki, Zakład Badan Operacyjnych, Łódź, s. 349-358, 1997.
 • Tajine M., Elizondo D., E. Fiesler, Korczak J., The Recursive Deterministic Perceptron Neural Network, [w] Proc. The International Conf. on Neural Networks, ICNN’97, Texas, 1997.
 • Korczak J., Dizdarevic E., Genetic Search for Optimal Neural Networks, Summer School on Neural Network Application to Signal Processing, (wykład zaproszony), Kule, 1997.
 • Korczak J., Evolution-based Model of Stock Trading, Internat. on Human-Computer Interaction, (wykład zaproszony), Sopot, s. 425-438, 1997.
 • Beaugé L., Ketterlin A., Korczak J., Tajudin K., Ruslan R., A Combination of a Symbolic and a Neural Classifier Applied to Remote Sensing Images – Case of study Penang Island, [w] Proc. of the 18th Asian Conference on Remote Sensing, ACRS’97, s. I.1.1-I.1.6, Kuala Lumpur, 1997.
 • Tajine M., Elizondo D., E. Fiesler, Korczak J., Adapting the 2-class Recursive Deterministic Perceptron Neural Network to m-class, [w] Proc. of the International Conf. on Neural Networks, ICNN’97, Texas, vol. 3, s. 1542-1546, 1997.
 • Tajine M., Elizondo D., Fiesler E., Korczak J., The Class of Linear Separability Method, [w] Proc. European Symp. on Artificial Neural Networks, ESANN’97, s. 219-224, Bruges 1997.

1996

 • Kuznicki Z., Korczak J., Schmidt O., Wanner S., Hervé Y., Novak J.-S., de Azevedo J., Towards a Neural Network Modeling of Multiinterface Solar Cells of a δ−BSF Type, European Materials Res. Soc., First Polish-Ukrainian Syms., Plenary Session, , s. 108-128, Kraków 1996.
 • Muller B, Korczak J., Contextual Navigation in a Hypermedia System Based on Semantic Links, [w] Workshop on Knowledge Representation for Interactive Multimedia Systems, KRIMS’96, Budapeszt, 1996.

1995

 • Elizondo D, Fiesler E., Korczak J., Non-Ontogenic Sparse Neural Networks, [w] Proc. IEEE Internat. on Neural Networks, Perth 1995.
 • Korczak J., Louis N., Ketterlin A., An Approach to Conceptual Classification of International Trade Statistics, [w] Proc. Sem. NTTS’95, Eurostat, Bonn, s. 294-305, 1995, (wybrany do publikacji w New Techniques and Technologies for Statistics II, IOS Press, s. 215-228.
 • Ketterlin A., Blamont D., Korczak J., Unsupervised Learning of Spatial Regularities, [w] Proc. of the European Symposium on Satellite Remote Sensing, s. 310-321, Paris 1995.
 • Korczak J., Hammadi-Mesmoudi F., An Unsupervised Neural Network Classifier and its Application in Remote Sensing, [w] Proc. Conf on Image Processing, Edinburgh 1995.
 • Ketterlin A., Gancarski S., Korczak J., Hierarchical Clustering of Composite Objects with a Variable Number of Components, [w] Proc. of the Fifth Internat. Workshop on Artificial Intelligence and Statistics, Florida, s. 303-309, 1995.
 • Ketterlin A., Gancarski S., Korczak J., Conceptual Clustering over One-to-Many Relationships, [w] Proc. of the European Conf. on Machine Learning, Kreta 1995.
 • Ketterlin A., Blamont D., Korczak J.,Unsupervised Learning of Spatial Regularities, [w] Proc. of the European Symposium on Satellite Remote Sensing, s. 310-321, Paris 1995.

1994

1991

 • Korczak J., A Computer-Assisted Method for Creation of Spectral Classes from Remotely Sensed Images, [w] Proc. Internat. Conf. on Symbolic-Numeric Data Analysis and Learning, Nova Sc., Paris, 1991, s. 557-582.

1990

 • Korczak et al., An Interactive Image Processing System for the MacIntosh Environment, [w] Proc. PUCC’90, Vancouver 1990.
 • Korczak J., Maciaszek L., A Workbench for Database Design, [w] Proc. Conf. on Information Systems Developers Workbench, Gdansk 1990.

1989

 • Korczak J., et al., Knowledge Base for Database Design, [w] Proc. Symp. on Database Systems for Advanced Applications, Seoul 1989.

1988

 • Korczak J. et al., Teachers Training in Computer Science – A French Approach, [w] Proc. ASCILITE-88, Sixth Annual Conf. on Computers in Learning Tertiary Education, s. 332-341, Canberra 1988.
 • Korczak J. et al. Tools for Image Compression, [w] Proc. Internat. Geoscience and Remote Sensing Symp. Edinburgh 1988.
 • Korczak J. et al. User Interface for a Knowledge-Based System, [w] Proc. Geoscience and Remote Sensing Syms., Edinburgh 1988.
 • Kaufmann M., Korczak J., Stauffer C., User Interface for a Knowledge-based Systems, [w] Geoscience and Remote Sensing Symposium,. IGARSS ’88. Remote Sensing: Moving Toward the 21st Century., International (Volume:2 ), IEEE, s.1171-1174, Edinburgh 1988.

1987

 • Korczak J. et al., Une expérience d’évaluation de logiciels, [w] Proc. Congres EAO’87, s. 335-344, Cap d’Agde, 1987.

1986

 • Korczak J., Artificial Intelligence Methods in Database Systems, [w] Proc. INFOGRYF’86, TNOIK Szczecin, 1986, s. 101- 111.

1985

 • Korczak J., Skorowidze dużych baz tekstowych (praca hab.), Prace Naukowe AE Wrocław, 294, 1985, Seria: Monografie i opracowania, 1985, 172 s.
 • Korczak J., System PLATO – architektura, oprogramowanie i możliwości, Prace Naukowe AE, Wrocław 1985, nr 228, s. 179-194.
 • Korczak J. et al. Expert System in Financial Analysis, [w] Proc. Internat. Conf. on AI in Economics and Finance, Zurich, 1985, pp ; 113-120.
 • Korczak J., An Approach to Knowledge-Based System Development, [w] Proc. INFOGRYF, TNOIK i Politechnika Szczecińska, Kołobrzeg.1985.
 • Korczak J., Automatyzacja prac biurowych na mikrokomputerach ELWRO 523, TNOiK Wrocław 1985, s. 67-77.

1984

 • Korczak J., Projektowanie dialogu w komputerowych systemach nauczania, Prace Naukowe AE, Wrocław, nr 275, 1984, s. 43-56.
 • Korczak J., Łukasik-Makowska B., Weryfikacje materiału dydaktycznego w komputerowych systemach nauczania, Prace Naukowe AE, Wrocław 1984, nr 275, s. 57-68.
 • Korczak J., Systemy typu expert w zarządzaniu – organizacja i perspektywy, INFOGRYF’84, TNOiK i Politechnika Szczecińska, 1984.
 • Korczak J., Zimnocho S., Zastosowanie komputera w badaniach socjologicznych w przedsiębiorstwie, INFOGRYF’84, TNOIK i Politechnika Szczecińska, 1984.
 • Korczak J., Decision Support System for Credit Allocation, [w] Proc. V Euros. Conf. on Artificial Intelligence, Piza, 1984, s.25-34.
 • Korczak J., Systemy typu ekspert w zarządzaniu, Konferencja Zrzeszenia METALCHEM, Kamień/Rybnik 1984, s. 89-99.
 • Karpińska J., Korczak J., Nauczanie informatyki na kierunkach ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe SGPIS, 1984, Warszawa, s. 14.

1983

 • Korczak J., Zimnocho S., Modelling of Secondary Key Retrieval Mechanism in a Database, [w] Proc. Int. on DBMS, Budapest 1983, s. 151-163.
 • Korczak J., System OSKAR – doświadczenia i kierunki rozwoju, Prace Naukowe AE, Wrocław, 1983, nr 228, s. 207-213.
 • Korczak J., Automatyzacja prac biurowych, [w] Materiały konferencyjne, INFOGRYF’83, TNOiK i Politechnika Szczecińska, Kołobrzeg 1983, s.12.

1982

 • Korczak J., Papst A., Mensch-Maschine Dialog in Computeruntorototzen Untorrichtssystem OSKAR 2: Kollegium Junger Wissenschafeler zum Thome Mensch-Maschine-Dialog. Technische Universitat Dresden, Drezno 1982.
 • Korczak J., Zimnocho S., Interaktiwnaja obuczajuszczaja sistiema OSKAR, [w] Międzynarodowa Konferencja nt. „Kształcenia z wykorzystaniem środków informatyki”, Budapeszt 1982.

1981

 • Organizacja przetwarzania danych, Część I Narzędzia, Metody, red. A. Nowicki, s. 129-157, Część II Zadania, red. L. Maciaszek, AE Wrocław, 1981.
 • Korczak J., Wojdyła J., System wspomaganego komputerem nauczania OSKAR, Prace Naukowe AE, Wrocław, nr 181/81, s. 115-126.

1980

 • Korczak J., Mróz U., Podejście do projektowania jednostek dydaktycznych w systemie nauczania wspomaganego komputerem OSKAR, [w] INFOGRYF’80, TNOiK, Kołobrzeg 1980, s. 10.
 • Korczak J., Kudelski S., System wyszukiwania informacji, [w] Materiały konferencyjne. Wielodostęp w zarządzaniu, badaniach naukowych i dydaktyce, TNOiK, Poznań, 1980, s. 10.
 • Korczak J., Projektowanie struktury indeksu B-TREE, [w] INFOGRYF’80, TNOiK, Kołobrzeg, 1980, s. 10.
 • Chełchowski J., Korczak J., Niedzielska E., Wojdyła J., Konstrukcja i zastosowanie systemu wspomaganego komputerem nauczania OSKAR, [w] INFOGRYF’80, TNOiK, Kołobrzeg, 1980, s. 12.

1979

 • Korczak J., Projektowanie zbiorów dyskowych, AE Wrocław, 1979, s. 129.
 • Korczak J., Maciaszek L., O redundancji w systemach baz danych. Seminarium SPIS-79, Warszawa 1979, s. 13.
 • Korczak J., Maciaszek L, Projektowanie systemów bazy danych – aspekty metodologiczne. Prace Naukowe AE, Wrocław, nr 151/79, s. 205-214.
 • Korczak J., Wojdyła J., Program prac nad systemem wspomaganego komputerem nauczania w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, [w] Sympozjum TNOiK, Informatyka w dydaktyce, Kołobrzeg 1979, s. 10.

1978

 • Korczak J., Projektowanie rozmieszczenia zbiorów zrandomizowanych, [w] INFOGRYF’78, TNOiK i Politechnika Szczecińska, Kołobrzeg 1978, s. 158-167.
 • Korczak J., Metoda oszacowania czasu przetwarzania zbiorów o organizacji zrandomizowanej w pamięci PC-325, [w] Prace Naukowe AE, Wrocław, 1978, nr 124, s. 175-195.
 • Korczak J., Zastosowanie metod statystycznych w projektowaniu zbiorów dyskowych.[w] Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, s. 10, 1978.

1977

 • Programowanie komputerów serii ODRA 1300. red. W. Ostasiewicz, s. 62-100, 260-270, 329-341, AE Wrocław, 1977.
 • Korczak J., Metody statystyczne w projektowaniu zbiorów dyskowych. Politechnika Szczecińska. [w:] Materiały konferencyjne „Projektowanie systemów informatycznych”, 1977, s. 10.
 • Korczak J., Miary efektywności i dynamiki zbiorów pamięci dyskowej. Prace Naukowe AE, nr 98, Wrocław 1977, s. 75-87.
 • Korczak J. Metoda analizy identyfikatorów zapisów w zbiorach o organizacji zrandomizowanej. Prace Naukowe AE, nr 102, Wrocław, 1977, s. 137-152

1976

 • Korczak J., Rymarczyk M., Modelowanie procesów przetwarzania w złożonych systemach informatycznych. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 30, 1976, s. 34-65/

1975

 • Korczak J., Teoretyczne podstawy organizacji środków dyspozycji gospodarczej. Wydawnictwo Jubileuszowe, WSE Wrocław, 1975, s. 23-47
 • Korczak J., Diagramy struktur danych – Opis metody i jej zastosowanie. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 65/75, s. 109-129.

1974

 • Programowanie komputera ODRA 1204. Zasady i ćwiczenia. red. E. Niedzielska, s.43-67, 145-160, PWN Warszawa 1974.
 • Korczak J., Sarapuk B., O nauczaniu programowania w języku COBOL w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. WSE Wrocław, s. 20, 1974/

1973

 • Zbiór zadań z informatyki. Programowanie komputera ODRA 1003. red. E. Niedzielska, WSE Wrocław, 1973.
 • Zbiór zadań z informatyki. Programowanie komputera ODRA 1204. red. E. Niedzielska, s 17-26, 36-49, 111-125, WSE Wrocław, 1973.
 • Zarys systemów informatycznych w przedsiębiorstwie przemysłowym. red. E. Niedzielska, s. 62-100, 260-270, 329-341, WSE Wrocław, 1973.

RESEARCH REPORTS

 • Korczak J., Lipinski S., Roger S., New Approach to Problem of Portfolio Optimization, Res. Rap. 2001/06, Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’ Informatique et de la Télédétection, CNRS, Université Louis Pasteur, Illkirch, 2001.
 • Korczak J., Lipinski S., Evolution Strategies: Principles & Prototypes, Res. Rap.2001/05, Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’ Informatique et de la Télédétection, CNRS, Université Louis Pasteur, Illkirch, 2001.
 • Poh N., Korczak J. , Biometric Authentication: A Hybrid Approach, Res.Rap, Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’ Informatique et de la Télédétection, CNRS, Université Louis Pasteur, Illkirch, 2001.
 • Poh N., Korczak J., Biometric Authentication System, Res. Rap., Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection, CNRS, Université Louis Pasteur, Illkirch, 2001.
 • Korczak J., Roger S., Stock Timing using Genetic Algorithms, Res. Rap., Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’ Informatique et de la Télédétection, CNRS, Université Louis Pasteur, Illkirch, 2000.
 • Wemmert C., Gancarski S., Korczak J., SAMARAH: un systèmes d’apprentissage multi-agents par raffinement automatique de hiérarchies, Res. Rap.99/04, Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’ Informatique et de la Télédétection, CNRS, Université Louis Pasteur, Illkirch, 1999.
 • Kuźnicki Z., Korczak J. et al., Towards a neural Network Modeling of Multi-interface Solar Cells of a δ-BSF type, Rapport de recherche, Laboratoire PHASE, CNRS, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 1996.
 • Korczak J. et al., Extraction de connaissances à partir de disques chronotachographes, LSIIT Strasbourg, 1997.
 • Korczak J. Apprentissage et découverte de connaissances dans des bases de données, Res. Rap. LSIIT, 96/14, Strasburg.
 • Korczak J., Muller B., Evolution des modèles de données multi-media – Etat de l’art, Rapport ERIC 1/95, Strasburg, 1995.
 • Korczak J., System fakturowania i statystyki sprzedaży dla Zakładów Cementowo-Wapienniczych GORADŻE, Wrocław 1985.
 • Korczak J., Stan aktualny i prognozy rozwoju polskiej informatyki, dla Naczelnej Organizacji Technicznej, Wrocław 1983.
 • Korczak J., Statystyczna analiza ankiet za pomocą pakietu REDA, do PN nr 37/83 „Psychospołeczne uwarunkowania procesu uzależnienia alkoholowego, narkotycznego i lekowego”, Wrocław 1983.
 • Korczak J., Analiza komputerowa danych o mistrzach w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, Wrocław 1982.
 • Korczak J., Koncepcja usprawnienia systemu informacyjnego zarządzania Polską Żeglugą Morską do 1990 roku, Szczecin, 1982.
 • Korczak J., Projekt, oprogramowanie i wdrożenie pakietu programów analizy ankiet do PW 11.1 „Polska kultura naukowa i jej tendencje rozwojowe i percepcja”, 1982.
 • Korczak J., Problem węzłowy OG.1 „Projekt komputerowego wspomagania systemu operowania i utrzymania baz danych”, Wrocław 1981.
 • Korczak J., Eksperymentalna baza danych ZATRUDNIENIE, ZNB AE Wrocław, 1979.
 • Korczak J., Problem resortowy MNSZWIT RI-14, „Wybrane moduły dydaktyczne w systemie nauczania wspomaganego komputerem”, ZNB AE Wrocław, 1979-80.
 • Korczak J., Projektowanie zbiorów dyskowych – materiały szkoleniowe, ZNB AE Wrocław, 1978.
 • Korczak J., Założenia techniczno-ekonomiczne do systemu rachunkowości finansowej i rozliczenia kosztów w szkołach wyższych – ZNB AE Wrocław, 1978.
 • Korczak J., Postęp światowy w dziedzinie metod komputerowych nauczania w zakresie szkół ekonomicznych na podstawie materiałów IFIP-u, ZNB AE Wrocław, 1978.

Contact

Let’s be in touch