Dla studentów

Summer School on Data Science

Summer School on Data Science
Wrocław, September, 2016

Please find enclosed the support material for lectures on MINING OF FINANCIAL AND BUSINESS DATABASES

1. Overview of financial and business databases
2. Credit Scoring techniques
3. Analysis of World Economy
4. Modeling of customer profile
5. Time series - research projects

To get familiar with Orange Data Mining Platform the material includes a few sets of slides on Orange usage as well as experimental datasets.

Big Data - zastosowania

Materiały do wykładu dla studentów IwB, II stopień

Finansowe bazy danych

Materiały do zajęć dla studentów kierunku "Informatyka w biznesie", III rok, studia stacjonarne.

Systemy informacyjne w finansach

Materiały do przedmiotu "Systemy informacyjne w finansach" dla studentów III roku kierunku "Informatyka w biznesie".

Data Mining

Materiały do pierwszego wykładu dla studentów kierunku INFORMATYKA W BIZNESIE, II stopnia.

Sztuczna inteligencja w finansach, UE, IwB III

Materiały do wykładów i ćwiczeń z przedmiotu "Sztuczna inteligencja w Finansach" dla studentów kierunku Informatyka w Biznesie, III rok, spec. IT w finansach.

W celu instalacji programu Orange proszę zasięgnać informacji z materiałów Orange1-Intro.pdf.
Do zadania 1: Instrukcja bazy Passport.

Uwaga: Nowe daty oddania Zadania 2 i 3!!!

Proszę o pobranie danych i pakietu Vsoft do 25 marca br. Po tym terminie pliki te nie będą dostępne na mojej stronie WWW.

-- Prezentacje wszystkich projektów odbędą się na laboratoriach 13 kwietnia 2016, godz. 10:30, sala Z1-215.

Materiały dla studentów MBA-IT - ZPSB Szczecin

Materiały do przedmiotu "Zarządzanie wiedzą i Business Intelligence" są dostępne w sekretariacie MBA-IT ZPSB.

Załączony plik zawiera opis projektu zaliczeniowego.

Lecture support "Information Technology in Finance" for BSF III students

Lecture program:
1. Overview of Information Systems
2. Data preprocessing techniques
3. Data warehouses, OLAP technology and Big Data
4. Data and text mining
5. Web-based technology
6. Selected research and applications areas - AML,...

Please download and install:
- Orange (http://orange.biolab.sl)
- JStock (http://jstock.sf.net)

Date of assignment presentations:
Assignment 2: Dec 21, 2016
Assignment 3A or 3B (select one): Jan 18, 2017

Metody i techniki multimedialne w dydaktyce

Materiały do wykładu dla studentów Kursu Pedagogicznego Studium Doktoranckiego WUE.

Automatyczna identyfikacja obiektów

Materiały do wykładu "Internet rzeczy" w ramach przedmiotu "Automatyczna Identyfikacja Obiektów" dla studentów II roku kierunku "Informatyka w biznesie", II stopień

Subskrybuje zawartość