Dla studentów

Sztuczna Inteligencja w Logistyce, Politechnika Częstochowska

Materiały do wykładu pt. Sztuczna Inteligencja w Logistyce dla studentów PCz, 2019.

Załączone pliki zawierają:
- slajdy wykładu
- slajdy prezentacji platformy SUMO
- opis projektu.

Załączony plik X.zip, po dekompresji, można uruchomić na SUMO. Przed uruchomieniem symulacji pamiętać o ustawieniu parametrów: Delay ok. 200 (ok. 500 pozwala na wizualizację ruchu prawie realną; jedynie to będzie trwać bardzo długo) oraz Scale Traffic ok 3-5. Można dodatkowo ustawić parametry w Edit Visualisation dla Vehicles.Więcej informacji w Dokumentacji lub Help.

Open lecture on " Artificial Intelligence in Logistics and Transport"

The lecture will be given for students of International University of Logistics and Transport, Wrocław, Wednesday, March 27, 2019, 11:30, MWSLiT, room 206

HUST Lectures, Erasmus+

Support materials of my lectures and seminars at the Hanoi
University of Science and Technology, February 2019

1: Presentation of the International University of Logistics and Transport in Wrocław
2: Data Mining Applications - Clustering
3: Collective Intelligence in Information Systems

Information Technology in Management

The support materials for the MBA students.

Detailed program:

1. Business Processes Supporting with IT Systems 27.04 9:00-10:30 102CKU
2. Artificial Intelligence in Managerial Knowledge Representation and Discovery 27.04 10:45-12:15 102CKU
3. Smart Decision Support Systems and Big Data Mining 28.04 13:00-14:30; 14.45-16.15 102CKU
4. New approaches of IT usage, 11.05 10:45-12:15 103CKU
5. Development of IT systems 12.05 13:00-14.30; 14.45-16.15 103CKU

The enclosed materials refer to two my lectures: 2 and 3.

Summer School on Data Science

Summer School on Data Science
Wrocław, September, 2016

Please find enclosed the support material for lectures on MINING OF FINANCIAL AND BUSINESS DATABASES

1. Overview of financial and business databases
2. Credit Scoring techniques
3. Analysis of World Economy
4. Modeling of customer profile
5. Time series - research projects

To get familiar with Orange Data Mining Platform the material includes a few sets of slides on Orange usage as well as experimental datasets.

Lecture support "Information Technology in Finance" for BSF III students

Lecture program (only a part of my lectures):
1. Introduction to data mining
2. Methodology of data mining
3. Data preprocessing techniques
4. Classification and rule dicovery
5. Clustering
6. Selected research and applications areas - AML,...

Lecture dates: Oct 18, Nov 8 and Nov 15
Room: CKU 208, 11:15:12:45

Dates of computer labs: Nov 5, Nov 12 and Nov 19, 2019
Lab 118Z, 15:00 16:30, 16:45-18:15

Please download and install:
- Orange (http://orange.biolab.sl)

Date of assignment submissions:
Assignment 2: Nov 18, 2019

Selected presentations: Nov 19, 2019

Metody i techniki multimedialne w dydaktyce

Materiały do wykładu dla studentów Kursu Pedagogicznego Studium Doktoranckiego WUE.

Mining of Financial Databases

Lecture support for students of Master Studies in Finance, II year.

  The provided support is only related to two my lectures and labs on Clustering and Outliers. The second part of materials is available on dr Michalak Web page: http://krzysztof-michalak.pl/students_201718_02_mfd/index.html.

Management Information Systems for MBA Business Administration

Lecture and Computer Lab materials for MBA-BA students:

 1. Sylabus MIS
 2. MBA-BA-MIS-Information Systems
 3. MBA-BA-MIS-Business Intelligence, Cloud Computing and Big Data
 4. MBA-BA-MIS-Lab1-2-SQL-Databases
 5. Oracle-SQL-Tutorial
 6. DescriptionSampleDatabases
 7. MBA-BA-MISLab3-4-DM-Algorithms -Orange

Lecture support for BSF "Information Technology", I year

Outline of lectures

 1. Basic IT concepts
 2. Algorithms of data processing
 3. Computer networks – Internet
 4. Database technology: OLTP and OLAP systems
 5. Web and Big Data technologies

Subskrybuje zawartość