Dydaktyka

Open lecture on " Artificial Intelligence in Logistics and transport"

The lecture will be given for students of International University of Logistics and Transport, Wrocław, Wednesday, March 27, 2019, 11:30, MWSLiT, sala 206

Dydaktyka

Moja główna działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia z zakresu technologii informacyjnych, systemów samouczących, systemów wspomagania decyzji, eksploracji danych;prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroclawiu i Uniwersytecie  w Strasburgu. Oprócz regularnych zajęć dydaktycznych na UE prowadziłem wykłady i seminaria m.in.

Promotorstwo prac doktorskich (PhD)

 • FAFUŁA Aleksander, Eksploracja błędów poznawczych inwestorów giełdowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 2014.
 • BLANSCHE Alexander, Sélection automatique d‘attributs et combinaison de classifieurs pour des données complexes, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 2007.
 • DERIVAUX Sebastien, Construction et classification d'objets à partir d'images de télédétection par une approche itérative guidée par des connaissances du domaine.Université Louis Pasteur, Strasbourg, 2009.

Wybrane prace Master Research (1999-2016)

 • W. DULJARZ, Podejście do wykrywania sytuacji nietypowych w notowaniach miedzi, srebra i cen akcji KGHM Polska Miedź S.A., UE, Wrocław, 2016.
 • D. LIPOWICZ, Web Scraping - Eksploracja danych ze źródeł internetowych, UE, Wrocław, 2016.
 • A. PASIECZNA, Metoda detekcji snu u kierowcy, UE, Wrocław, 2016.
 • I. HEPPNER, Ontologia eksploracji danych - System InKoM, UE, Wrocław, 2014.
 • D. DWORAK , Decision-Support System in Online Auctions, UE, Wrocław, 2014

Prowadzone prace doktorskie

  Obecnie prowadzę prace doktorskie :
  • Bac Maciej, Metoda ustawicznego uczenia w systemach wieloagentowych wspomagających decyzje na rynkach finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
  • Kaźmierczak Adrian, Poszukiwanie wzorców analitycznego myslenia menedżera z wykorzystaniem eye trackingu, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
  • DRELCZUK Krzysztof, Wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym w mikrostrukturze rynków finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Wykłady zaproszone (Invited Lectures)

 • "Collective Intelligence", Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Feb 2019.
 • "Clustering Methods and Applications", Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Feb 2019.
 • "Data Mining in Economics and Finance", National Polytechnic University of Armenia, Eryvan, July 2018.
 • "Business Data Mining", University of Salento, Lecce, wrzesień 2008.
 • “Metody sztucznej inteligencji w marketingu“, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, styczeń 2006.
 • “Interaktywna analiza obrazów fMRI“, Akademia Gorniczo-Hutnicza, Kraków, grudzień 2005.

Wykłady prowadzone w latach 2005-2018 (Lectures)

Uniwersytet Ekonomiczny, Wroclaw (2006-2018)

 • Financial Data Mining - Clustering, Master in Finance, 12 godz.
 • Business Data Mining, Master of Business Administration, 12 godz.
 • Data Mining in Economics and Finance, Master in Finance, 30 godz.
 • Management Information Systems, MBA, 8 godz.
 • IT in Finance, Bachelor Studies in Finance, 45 godz.
 • Information Technology, Bachelor Studies in Finance, 15 godz.
 • Bazy danych, Master, 12 godz.
 • Technologie informacyjne, Licencjat, 18 godz.
Subskrybuje zawartość