Wykłady prowadzone w latach 2005-2018 (Lectures)

Uniwersytet Ekonomiczny, Wroclaw (2006-2018)

 • Financial Data Mining - Clustering, Master in Finance, 12 godz.
 • Business Data Mining, Master of Business Administration, 12 godz.
 • Data Mining in Economics and Finance, Master in Finance, 30 godz.
 • Management Information Systems, MBA, 8 godz.
 • IT in Finance, Bachelor Studies in Finance, 45 godz.
 • Information Technology, Bachelor Studies in Finance, 15 godz.
 • Bazy danych, Master, 12 godz.
 • Technologie informacyjne, Licencjat, 18 godz.
 • Inżynieria systemów decyzyjnych, 18 godz.
 • Algorytmy i programy samouczące, Master, 18 godz.

University of Salento, Lecce (2008)

 • Data Mining in Economics and Finance, PhD programme, 18 godz

Université Louis Pasteur, Strasburg (2005-2007)

 • Bases de données avancées, Master Pro, 21 godz.,
 • Intelligence Artificielle, Master IUP, 30 godz.
 • Apprentissage et Fouille de Données, Master Pro, 42 godz.
 • Fouille de données, Szkoła Doktorancka SPI, 15 godz.

CNAM (szkoła inżynierska), Strasbourg (2005-2008)

 • Ingenierie de Systèmes Decisionnels, 45 godz., 5-ty rok

Ecole Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg (2005-2007)

 • Réseaux de neurones, Master, 6 godz.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław (2005)

 • Metody Sztucznej Inteligencji w Zarządzaniu, 4-ty rok, 24 godz.

Objaśnienia skrótów:
Master Pro : 4-ty i 5-ty rok studiów o orientacji profesjonalnej
Master Res.: 4-ty i 5-ty rok studiów o orientacji naukowo-badawczej