Systemy informacyjne w finansach

Materiały do przedmiotu "Systemy informacyjne w finansach" dla studentów III roku kierunku "Informatyka w biznesie".