Materiały dla studentów MBA-IT - ZPSB Szczecin

Materiały do przedmiotu "Zarządzanie wiedzą i Business Intelligence" są dostępne w sekretariacie MBA-IT ZPSB.

Załączony plik zawiera opis projektu zaliczeniowego.