Automatyczna identyfikacja obiektów

Materiały do wykładu "Internet rzeczy" w ramach przedmiotu "Automatyczna Identyfikacja Obiektów" dla studentów II roku kierunku "Informatyka w biznesie", II stopień