Systemy informacyjno-decyzyjne w biznesie

Materiały do wykładu dla studentów I roku, II-go stopnia kierunku "Informatyka w biznesie", studia stacjonarne i niestacjonarne.

  • Program wykładów:
  1. Wprowadzenie - charakterystyka SID
  2. Struktura i funkcjonowanie hurtowni danych
  3. OLAP - projektowanie i programowanie
  4. Eksploracja baz danych i tekstów
  5. Systemy wspomagające grupowe podejmowanie decyzji
  6. Nowe trendy w technologiach SID
  • Studenci są proszeni o wydrukowanie materiałów przed wykładem.
  • Sylabusy wykładu i laboratorium: - pliki IB-MS-Sylabusb-WL.pdf

ZałącznikWielkość
SIDB-1-Wprowadzenie.pdf3.96 MB