Proponowane tematy prac magisterskich -2014/2015

    Seminarium magisterskie - studia niestacjonarne: sobota 7 marca 2015, godz. 16:30 - 18:15, sala 201 bud. Z
  • W załączonym pliku TematyPracMgr zaproponowałem kilkanaście tematów prac magisterskich z zakresu technologii informacyjnych i metod eksploracji baz danych (business data mining).  Istnieje możliwość modyfikacji zakresu podanej problematyki w przypadku prac licencjackich. Przed wyborem tematu zapraszam na krótką rozmowę w celu uszczegółowienia problematyki (bud.Z, pok 615).

  • Plik PraceMgrLit zawiera listę literatury o metodach pisania pracy dyplomowej.

  • Plik WydawnictwoUE pokazuje stronę Wydawnictw UE o informacjach dla autorów publikacji.

  • Plik KrzysztofDrelczukMgr zawiera przykładową pracę magisterską, nagrodzona w konkursie NTIE.

ZałącznikWielkość
TematyPracMgr-Korczak.pdf90.36 KB
PraceMgrLit.pdf96.68 KB
WydawnictwoUE.doc245.5 KB
KrzysztofDrelczukMgr.pdf880.7 KB