Wybrane prace Master Research (1999-2016)

 • W. DULJARZ, Podejście do wykrywania sytuacji nietypowych w notowaniach miedzi, srebra i cen akcji KGHM Polska Miedź S.A., UE, Wrocław, 2016.
 • D. LIPOWICZ, Web Scraping - Eksploracja danych ze źródeł internetowych, UE, Wrocław, 2016.
 • A. PASIECZNA, Metoda detekcji snu u kierowcy, UE, Wrocław, 2016.
 • I. HEPPNER, Ontologia eksploracji danych - System InKoM, UE, Wrocław, 2014.
 • D. DWORAK , Decision-Support System in Online Auctions, UE, Wrocław, 2014
 • M. KULA, Analiza sieci społecznościowych w realizacji zaleceń strategicznych dla firmy BLSTREAM Sp zo.o., WSB-MBA, Szczecin 2013.
 • K. RAGANOWSKI, Wspomaganie decyzji kupna-sprzedaży akcji przez Perceptron wielowarstwowy, UE, Wrocław, 2013.
 • J. GUBERNAT, Value-driven approach to business intelligence in banking, UE, MBA Wrocław, 2012.
 • K. MARCINIAK, Łańcuch dostaw – analiza i kierunki usprawnień na przykładzie przedsiębiorstwa Brzechwa Sp. j., UE, Wrocław, 2012.
 • K. OKRZEJA, Automatyczne systemy transakcyjne – prototyp bota, UE, Wrocław, 2011.
 • W. ŁUSZCZYK, Wizualizacja łańcuchów transakcji, UE, Wrocław, 2010.
 • P. SKRZYPCZAK, Modelowanie wzorców zachowań klientów Delikatesów Alma przy wykorzystaniu reguł asocjacyjnych, UE, Wrocław, 2010.
 • E. ZARZYCKI, Prognoza indeksu giełdowego Forex przy wykorzystaniu radialnych sieci neuronowych, UE, Wrocław, 2009.
 • B. BARAN, Zastosowanie systemu informatycznego CDN XL w procesie produkcji przedsiębiorstwa MiK Sp. z o.o, UE, Wrocław, 2009.
 • M. TABAKOW, Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmian otępiennych mózgu, UE, Wrocław, 2009
 • W. KOKOT, Metody ekstrakcji reguł oceny wniosków kredytowych, UE, Wrocław, 2009.
 • K. DRELCZUK, Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów neuronowych, UE, Wrocław, 2008, II nagroda w konkursie NTIE, 2009.
 • M. DOBROWOLSKI, Nauczanie na dystans przy wykorzystaniu platformy Univ-RCT, UE, Wroclaw, 2008.
 • I.  DIOUF, Etude de la prédiction de séries financières de haute fréquence par les ondelettes et les réseaux de neurones, DEA d’Informatique, Strasburg 2004.
 • J. SCHAEFFER, Apprentissage interactif : Engagement de l’expert dans un processus de découverte de connaissances, DEA d’Informatique, Strasburg 2003.
 • S.Y.WONG, Intelligent Planning of Research and Development Project using Object-Oriented and Web Technology, Université Sains Malaysia, Penang, Master of Computer Science, 2004.
 • A. QUIRIN, Découverte de règles de classification : classifieurs évolutifs, DEA d'Informatique, Strasburg, 2002.
 • N. POH, Biometric Authentication System, Universiti Sains Malaysia, Penang, Master of Computer Science, Penang, Malezja 2001.
 • S. BARDET, Apprentissage numérique sur des données multi-relationnelles, DEA d'Informatique, Strasburg, 2001.
 • O. GRZELAK, Apprentissage et extraction de règles à partir de réseaux de neurones de type hyperellipse, DEA d'Informatique, Strasburg, 2001.
 • B. HERBELIN , Découverte et apprentissage de gestes de la main, DEA d'Informatique, Strasburg, 2000.
 • J. REAIDY, Etude de l'évolution génétique, DEA d'Informatique, Strasburg, 1999.