Prowadzone prace doktorskie

    Obecnie prowadzę prace doktorskie :
    • Bac Maciej, Metoda ustawicznego uczenia w systemach wieloagentowych wspomagających decyzje na rynkach finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
    • Kaźmierczak Adrian, Poszukiwanie wzorców analitycznego myslenia menedżera z wykorzystaniem eye trackingu, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
    • DRELCZUK Krzysztof, Wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym w mikrostrukturze rynków finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław