Badania (Research)

Jerzy Korczak jest profesorem informatyki w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wcześniej, w latach 2007-2015 kierował Katedrą Technologii Informacyjnych w Instytucie Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Katedry Technologii Informacyjnych. Do 2006 roku był profesorem informatyki na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji i członkiem instytutu badawczego Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection, należącego do francuskiego CNRS.

Tematyka projektów badawczych (Topics of research projects):

  • Real-time Omnichannel Marketing
  • systemy informacyjne kierownictwa
  • systemy i algorytmy ewolucyjne oraz ich zastosowania
  • technologie informacyjne w zarządzaniu
  • interaktywna interpretacja obrazów funkcjonalnych mózgu (fMRI)
  • klasyfikacja i interpretacja obrazów satelitarnych.

W ostatnich latach brał aktywny udział w trzech dużych projektach badawczych, mianowicie:

  • 1) Projekt Transnational Logistics Improvement through Cloud Computing and Innovative Cooperative Business Models, 1.05.2011 - 31.12.2014, realizowany w ramach programu Central Europe przez 16 uczestników projektu z 6 krajów. Budżet projektu 2,9 mln Euro. W projekcie był odpowiedzialny za jeden z tzw. Work Packages.
  • 2) Projekt Inteligentny Kokpit Menedżerski, 1.04.2012 - 31.03.2014, realizowany w ramach programu NCBiR INNOTECH, przy współpracy z TETA BI Center i Credit Agricole Bank Polska SA. Budżet 1,6 mln zł. Kierował zespołem 30 osobowym złożonym z pracowników nauki i praktyki gospodarczej.
  • 3) Projekt Real-Time Omnichannel Marketing (RTOM), 2016-2017 zrealizowanym przez firmę Unity S.A. w ramach poddziałania RPO WD 2014-2020.

Jest autorem ponad 300 publikacji i raportów badawczych oraz kilkunastu systemów eksperymentalnych. Większość programów jest dostępna na stronie internetowej m.in symulatory sieci neuronowych (AXONE, NeuroWin, i NeuroStudio), system optymalizacji sieci neuronowych AGWIN, klasyfikator genetyczny ICU, klasyfikator Musticos, systemy ekstrakcji wiedzy CADER, MERJA, ASSOCIATOR. A-Trader.

Ostatnio był współorganizatorem kilku konferencji o światowym zasięgu (SITIS, ICCS, CEC, MEDES), w ramach których zorganizował sesje specjalne i workshopy. Jest współorganizatorem konferencji nt. "Advanced Information Technology in Management", 2007-2018; ostatnio organizowanych w ramach FedCSIS http://ntiz.ue.wroc.pl http://www.fedcsis.org/aitm