Badania

Jerzy Korczak jest profesorem informatyki w Instytucie Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i pracownikiem Katedry Technologii Informacyjnych. Kieruje tez pracami badawczymi Centrum Inteligentnych Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Do 2006 roku był profesorem informatyki na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji i członkiem instytutu badawczego Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection, należącego do francuskiego CNRS.

Tematyka projektów badawczych:

  • systemy informacyjne kierownictwa
  • systemy i algorytmy ewolucyjne oraz ich zastosowania
  • technologie informacyjne w zarządzaniu
  • interaktywna interpretacja obrazów funkcjonalnych mózgu (fMRI)
  • klasyfikacja i interpretacja obrazów satelitarnych.

W ostatnich trzech latach brał aktywny udział w dwóch dużych projektach badawczych, mianowicie:

  • 1) Projekt Transnational Logistics Improvement through Cloud Computing and Innovative Cooperative Business Models, 1.05.2011 - 31.12.2014, realizowany w ramach programu Central Europe przez 16 uczestników projektu z 6 krajów. Budżet projektu 2,9 mln Euro. W projekcie był odpowiedzialny za jeden z tzw. Work Packages.
  • 2) Projekt Inteligentny Kokpit Menedżerski, 1.04.2012 - 31.03.2014, realizowany w ramach programu NCBiR INNOTECH, przy współpracy z TETA BI Center i Credit Agricole Bank Polska SA. Budżet 1,6 mln zł. Kierował zespołem 30 osobowym złożonym z pracowników nauki i praktyki gospodarczej.

Jest autorem ponad 300 publikacji i raportów badawczych oraz kilkunastu systemów eksperymentalnych. Większość programów jest dostępna na stronie internetowej m.in symulatory sieci neuronowych (AXONE, NeuroWin, i NeuroStudio), system optymalizacji sieci neuronowych AGWIN, klasyfikator genetyczny ICU, klasyfikator Musticos, systemy ekstrakcji wiedzy CADER, MERJA, ASSOCIATOR. A-Trader.

Ostatnio był współorganizatorem kilku konferencji o światowym zasięgu (SITIS, ICCS, CEC, MEDES), w ramach których zorganizował sesje specjalne i workshopy. Jest współorganizatorem konferencji nt. "Advanced Information Technology in Management", 2007-2017; ostatnio organizowanych w ramach FedCSIS http://ntiz.ue.wroc.pl http://www.fedcsis.org/aitm