Lecture support "Data Mining in Economics and Finance"

Lecture support for PhD students of ISUFI, Lecce, Italy

 • Prologue
 • Data Mining Concepts
 • Data Ming Algorithms
 • Data Mining Tools - WEKA

Proponowane tematy prac magisterskich -2014/2015

  Seminarium magisterskie - studia niestacjonarne: sobota 7 marca 2015, godz. 16:30 - 18:15, sala 201 bud. Z
 • W załączonym pliku TematyPracMgr zaproponowałem kilkanaście tematów prac magisterskich z zakresu technologii informacyjnych i metod eksploracji baz danych (business data mining).  Istnieje możliwość modyfikacji zakresu podanej problematyki w przypadku prac licencjackich. Przed wyborem tematu zapraszam na krótką rozmowę w celu uszczegółowienia problematyki (bud.Z, pok 615).

H-Adviser program

H-Adviser is a prototype, version beta, to be used to discover trading expertise using wavelets algorithm and neural gas model. In current version, H-Adviser can only be used by students for testing purposes To do so please download the enclosed time series.

Lecture support for BSF "Information Technology", I year

Outline of lectures

 1. Basic IT concepts
 2. Algorithms of data processing
 3. Computer networks – Internet
 4. Database technology: OLTP and OLAP systems
 5. Web and Big Data technologies

Subskrybuje zawartość