Metody i techniki multimedialne w dydaktyce

Materiały do wykładu dla studentów Kursu Pedagogicznego Studium Doktoranckiego WUE.

Automatyczna identyfikacja obiektów

Materiały do wykładu "Internet rzeczy" w ramach przedmiotu "Automatyczna Identyfikacja Obiektów" dla studentów II roku kierunku "Informatyka w biznesie", II stopień

Drążenie danych

Materiały do wykładu dla studentów MSU, II rok

 1. Wprowadzenie do eksploracji baz danych
 2. Metody i algorytmy drążenia danych
 3. Narzędzia i pakiety programowe drążenia danych
 4. Podsumowanie - kilka wyzwań badawczych i aplikacyjnych

Mining of Financial Databases

Lecture support for students of Master Studies in Finance, II year.

  The first assignment is detailed in the file: Assignment1.pdf. Tutorial about Passport database: Passport_instrukcja.pdf.
  Example to access Passport database is shown in the file Passport-Database.ppt.

Systemy informacyjno-decyzyjne w biznesie

Materiały do wykładu dla studentów I roku, II-go stopnia kierunku "Informatyka w biznesie", studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Program wykładów:
 1. Wprowadzenie - charakterystyka SID
 2. Struktura i funkcjonowanie hurtowni danych
 3. OLAP - projektowanie i programowanie
 4. Eksploracja baz danych i tekstów

TI w zarzadzaniu - Sztuczna inteligencja w zarządzaniu, MBA opcja PL

Materiały do zajęć z przedmiotu " Technologie Informacyjne w zarządzaniu" dla studentów MBA
- materiały do wykładu
- materiały do laboratoriów (Orange).

W trakcie laboratoriów jest możliwe korzystanie z własnych laptopów, pod warunkiem wcześniejszego zainstalowania programu Orange (link w materiałach).
Do projektu: Instrukcja do bazy danych Passport w załączeniu.

Artificial Intelligence in Finance and Economics, Erasmus

AI in Finance and EconomicsLecture support for Erasmus students

 1. Introduction to AI
 2. Searching algorithms
 3. Knowledge representation and reasoning
 4. Data mining - algorithms, tools and applications
 5. Neural networks

Management Information Systems for MBA Business Administration

Lecture and Computer Lab materials for MBA-BA students:

 1. Sylabus MIS
 2. MBA-BA-MIS-Information Systems
 3. MBA-BA-MIS-Business Intelligence, Cloud Computing and Big Data
 4. MBA-BA-MIS-Lab1-2-SQL-Databases
 5. Oracle-SQL-Tutorial
 6. DescriptionSampleDatabases
 7. MBA-BA-MISLab3-4-DM-Algorithms -Orange

Materialy do wykladu "Technologia RFID i jej zastosowanie w zarzadzaniu"

 1. Prolog - The Internet of Things
 2. Metody i techniki automatycznej identyfikacji
 3. Wprowadzenie do technologii RFID
 4. Praktyczne aspekty realizacji systemow
 5. Metody integracji systemow RFID, GSM, GPS
 6. Oprogramowanie i platformy RFID
 7. Lancuch dostaw z wykorzystaniem RFID
 8. RFID w logistyce
 9. Kierunki rozwoju technologii RFID

Materiały dla studentów II MSU "Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne"

Materiały do wykładu "Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne", MSU II

 • Wprowadzenie
 • Sieci neuronowe wielowarstwowe - MLP
 • Sieci samoorganizujące - SOM, GNG
 • Algorytmy ewolucyjne

Subskrybuje zawartość